Esélyt a középiskolás tehetségeknek 2018-2019. tanévre - pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

A pályázati kiírás a szegedvaros.hu weblapon olvasható, a pályázati adatlap letölthető.

„Esélyt a középiskolás tehetségeknek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában tanulmányokat folytató diák részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát (3*28.500,- Ft = 85.500,- Ft), és a középiskolai tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte.

A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft, melyet az ösztöndíjszerződés aláírását követő 15 napon belül az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal. A támogatás pályázat útján nyerhető el.
A pályázati adatlapok letölthetőek

Beadási határidő: 2018. november 15.