Információk a központi felvételi dolgozatok megírására iskolánkba jelentkező nyolcadikos tanulók számára

A vizsga ideje: 2019. január 19. (szombat) 

A vizsga helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 14.

Megjelenés: 2019. január 19. (szombat) 9:30

A vizsga időbeosztása  

Magyar nyelv -  2019. január 19. 10:00 óra

Matematika  -  2019. január 19. 11:00 óra

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • a vizsgabehívó levelet (ha a vizsgabehívót a vizsga napjáig a tanuló nem kapja kézhez, akkor is jelenjen meg, a vizsga ebben az esetben is megkezdhető).

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2019. január 19-én 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek –időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata (számológép) -, külön határozatban értesítést kaptak.

Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót is kap, melyen a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldünk.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2019. január 25. 8:00-16:00.

Az értékelő lapok átvétele: 2019. január 31. és február 1. 8:00-16:00.

A vizsgával kapcsolatos kérdésekkel a horvathklari@gdszeged.hu  e-mail címen Horváth Klára igazgatóhelyetteshez fordulhatnak.

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!