Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
Iskolánk a Facebook-on
Az SzSzC Facebook oldala
Határtalanul park a GD-ben Határtalanul park a GD-ben
Határtalanul program

A fakultatív előkészítő tevékenység során készített WEB-lapok: 1, 2

Az utazások után készült lapok Erdély Híres szülötteiről

A kijelzőről készült fotóalbum

A programról készült összefoglaló képekkel

Határtalanul blog

A programról készült 2 perces videó

BGA-12-HA-02-0982 együttműködés keretében készülő weblapok.

A logóra klikkelve a Határtalanul program weblapja érhető el. Határtalanul

1%

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az iskolánkat segítő alapítványnak.

1%

A Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány adószáma: 18454930-1-06.

Bővebben »

Cisco Hálózati Akadémia

CISCO

A Gábor Dénes falai között Cisco Hálózati Akadémia működik.

Bővebben »

Microsoft IT Akadémia

Iskolánk csatlakozott a Microsoft IT Akadémia Programhoz.

IT

Bővebben »

ECDL vizsgaközpont a GD

ECDL

Iskolánkban letehetők az Európai Számítógép-használói jogosítvány megszerzéséhez szükséges modulvizsgák.

Vizsgaidőpontok

Bővebben »

EBC*L vizsgaközpont

EBC*L

Iskolánkban megszerezhető az Egységes Európai Gazdasági Oklevél.

Vizsgaidőpontok

Bővebben »

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Barta Antal tanárúr iskolatörténeti írása 2002-ből

Bevezetés

A fiatalok életre való felkészítésének - a szocializációs folyamat részeként - a régmúltban is nagy volt a jelentősége, s ma is az. A XXI. században egyre nagyobb jelentősége van az információk szabad áramlásának. A társadalmi életben és Magyarországon is a piaci gondolkodás kerül előtérbe. Az iskolák, mint termelő szervezetek jelennek meg. Az iskolarendszernek fontos szerepe van abban, hogyan valósul meg ez a fontos cél és feladat. Sikerességük nagymértékben függ attól, hogy milyen felkészültségű tanulók jelentkeznek felvételre. Az iskola léte múlik azon, hogy megvan-e a gazdaságos tanulói létszám.

A tanulók jó pályaválasztásához szükséges az iskolák nyitottsága. Fontos, hogy megismerhető legyen, milyen az iskola légköre, felszereltsége, a tanárok felkészültsége és gyermekszeretete.

Miért választottam ezt a témát a szakdolgozatomhoz?

A Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskolában negyedik éve tanítok számítástechnikát, a tanításban már van gyakorlatom, azonban az iskolában tanító kollégák munkáját kevésbé ismertem. Kíváncsi voltam, milyen változások történtek az elmúlt évtizedben.

Az intézmény történetéről a rendszerváltozásig már készült szakdolgozat./1/ Jelen munkámmal az iskola életének utolsó évtizedét próbálom bemutatni, ezzel segítve, hogy minél többen megismerjék azt.

A kutatásokat a régóta itt dolgozó, tanító kollégák megkérdezésével kezdtem. Miután tapasztalataikat megosztották velem, tanácsaikkal segítettek abban, honnan szerezhetek információkat a további munkához.

A fontosabb kutatási források voltak:

 • Az iskola pedagógiai programja
 • Az iskola évkönyvei
 • Az iskola könyvtára
 • Az ünnepségek dokumentáció, CD-k
 • Napilapok

Az összegyűjtött ismeretanyagot dolgoztam fel és adom közre dolgozatomban.

I. Az iskola bemutatása

Az iskola címere

Az iskola címere

Címe:

Szeged, Mars tér 14.
Fax: 62/421-502
Telefon: 62/558-750
E-mail: gabord@gd.c3.hu

Az A épület

Iskolánk 'A' épülete

Alaprajz

A komplexum alaprajza

1: Porta

2,4,5,6: Sport pályák

3: Kondi terem

7: Étterem

8: Kollégium

Gábor Dénes élete

Gábor Dénes

Gábor Dénes 1900-1979

"Gábor Dénes tudós-mérnök volt, aki a magyar iskolarendszerben kapta meg tudását és embersége alapjait. Alapos, tudományos ismeretei magas fokú társadalmi felelőséggel párosultak. Az emberiség problémáiról globális méretekben, történelmi távlatokban gondolkodott.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte 1918-tól, az elektromérnöki fakultánson hallgató. 1924-ben a charlottenburgi Műszaki egyetemen fejezte be tanulmányait, majd 1927-ben Berlinben doktorált. 1933-ig kutatómérnök a Siemens-Halske cégnél, majd 1948-ig a British Thomson cégnél volt kutatómérnök. Rövid ideig a Tungsram céggel is kapcsolatban állt, itt a gázkisülésű lámpákkal foglalkozott. 1948-tól nyugalomba vonulásáig a londoni Imperial College docense, majd az elektrofizika professzora.

Gábor Dénes számára a holográfia felfedezése hozta meg a világsikert, ezért 1971-ben fizikai Nobel díjat kapott.

Gábor Dénes kommunikációelméletnek, az információelméletnek is úgymond klasszikusa, a műszaki informatika úttörője.

Egyik nagyszerű felfedezése volt, hogy a hologramban tárolt információ sűrűsége nagyságrendekkel meghaladja a hagyományos számítógép memóriákban tárolható információ sűrűségét, ráadásul az információ előhívása lényegesen gyorsabb. A megfelelően készített hologram megvalósítja a rendezetlen kódolás információelméleti ideálját, amelynek következtében már a hologram kicsiny részlete is tartalmazza a hologramon elosztott teljes információt.

Iskolánk 1992-ben Gábor Dénes szellemisége, tudományos munkássága alapján választotta névadójának.

Öröksége, azóta több Gábor Dénes tisztelő és szellemében cselekedni kívánó intézmény szellemi találkozási pontja." /2/

Az iskola története a rendszerváltozásig

Iskolánk története azt bizonyítja, hogy az értékek megőrzése mellett fontos az állandó megújulás, a társadalom igényeihez való gyors alkalmazkodás. Az intézmény elődje, a szegedi Vasútforgalmi Technikum 1953 őszén kezdte meg működését. Az első négy év volt a legnehezebb a megfelelő iskolaépület és a szemléltető eszközök hiánya miatt. Az 1955-56-os tanévben megindított Ifjú Vasutas c. iskolaújság, a naponta negyedórás műsort adó iskolarádió, valamint az 1957 szeptemberében megszervezett önképzőkör s több szakkör azt bizonyítja, hogy a tanulás mellett sikerült tartalmasan együtt dolgozó iskolai közösséget kialakítani.

Különösen nagy volt az iskola vonzereje a 70-es évek közepéig, amiben szerepet játszott az a tény, hogy hasonló képzési célú iskola kevés volt az országban, valamint az, hogy a MÁV kedvezményeket nyújtott a tanároknak és a tanulóknak. Ugyanakkor ez az időszak, amikor a képzési célokat illetően az első jelentős változtatások bekövetkeztek. Új ágazatokkal bővült az oktatás: vasútgépészeti, vasúti távközlés technikai és biztosítóberendezési, vezetékes távközlés technikai, az utóbbi években pedig világbanki támogatású közlekedés, számítástechnika (informatika), hírközlés, valamint elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos képzéssel, illetve gimnáziumi osztályokkal. Szerencsésen alakult az iskola tantestületének összetétele mind a nemek és életkorok, mind az érdeklődési területek tekintetében. A tehetséggondozás eredményeképpen nemcsak az OSZTV döntőiben, hanem a közismereti tantárgyakból szervezett versenyeken is helytálltak tanulóink. Irodalmi színpadunk három évtizedig Szeged egyik legjobbja volt. Vers- és próza mondóink közül öten színészek lettek. Tartalmas munka volt az önképzőkörben, melyre máig is nosztalgiával emlékeznek a diákok és a tanárok.

A szabadidős tevékenységek közül mindig fontos szerep jutott a sportnak. Volt országos bajnok tornászcsapatunk, voltak válogatott atlétáink, a kézilabda, kosárlabda és a labdarúgó csapataink területi és országos döntőbe jutottak. Napjainkban a változás felgyorsult. Az új és egyre igényesebb követelmények - pl. modernizáció, számítástechnika - új célok kitűzését igénylik.

Intézményünk elődje, a szegedi Vasútforgalmi Technikum 1953 őszén kezdte meg működését. A majdnem negyedszázados fennállása alatt a névváltozások sorozatát profilváltások is követték. /3/

Az iskola névváltozásai:

1953-67 Vasútforgalmi Technikum

1967-72 Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikum és Szakközépiskola

1972-1992 Bebrits Lajos Szakközépiskola

1992-től Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

A folyamatosan változó szakmai igények a képzés profiljának többszöri kibővítését, illetve megváltozását tették szükségessé.

Vasútforgalmi Technikum 1953-1967

Vasútgépészeti Technikum 1964-1972

Vasútforgalmi Szakközépiskola 1967-1986

Vasúti Híradástechnikai Szakközépiskola 1972-től

Vasútgépészeti Szakközépiskola 1973-

Vasútüzemi technikus képzés 1990-

Általános tantervű gimnázium 1989-

Világbanki szakmacsoportok 1993-

 1. Számítástechnika (informatika) - Hírközlés
 2. Elektrotechnika-elektronika
 3. Közlekedés

Fontos előrelépést jelentett, hogy iskolánk 1991-ben sikeresen pályázott a Világbank támogatásával meghirdetett szakképzési programra, amely az "Emberi erőforrások fejlesztése" nevet viseli.

Ennek keretében 1993-ban iskolánk elsők között kezdhette meg nemzetközi tapasztalatok alapján az újszerű szakmai képzést. E képzési forma nagy előnye, hogy a széleskörű szakmai alapozó és orientáló képzés lehetővé teszi a diákok számára, hogy az érettségit követően választhassanak a világbanki iskolák szakmai kínálatából, és egy, illetve két év alatt OKJ-ben szereplő szakmához jussanak.

Az iskola székhelyei:

1953-54: Máv Fiúnevelő Intézet

1954-56: Londoni krt.13. (A MÁV Okt. Osztály épülete)

1956-(Marx tér 14.) Mars tér 14.

Igazgatók:

Olasz István 1953-1968

Dr. Tihanyi Nándor 1968-1972

Kálmán Mihály 1973-1980

Vas József 1980-2000 /4/

Mustos Tamás 2000-

A tanuló létszám és az osztályok számának alakulása

létszám

II. Az iskola hétköznapjai

Tanítás órabeosztása

Reggel 7.30-kor kezdődik a tanítás.

Az órák 45 percesek, 15 perces szünetekkel. Ez azt jelenti, hogy minden egész óra 30 perc-kor kezdődik a tanítási óra.

Az idén 29. alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyen az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos döntőjét. Szeged várost Csépe László és Katona Zsolt képviselte, a Gábor Dénes szakközépiskola 10. Évfolyamos diákjai.

Százötven versenyző közül tíz gimnazista, tíz szakközépiskolás és öt határon túli szakközépiskolás kapott emlékplakettet, ami a rangsor megállapítása nélküli első helyet jelenti. Katona Zsolt Sátoraljaújhely város polgármesterétől vette át az emlékplakettet, s Csépe László is eredményesen szerepelt. Felkészítő tanáraik: Némethné dr. Balázs Katalin és Papp Ferencné. /5/

Az iskolánk elnyert díjai

Az iskolánk elnyert díjai

Saját kiadványok

Az 1998/99-es tanévben a diákbizottság a diákság igényét felkarolva úgy határozott, hogy létrehozza a diákújságját "Suli a Marson" címmel.

Mi a szerepe az iskolaújságnak?

 • sok érdekes adatot, információt tartalmaz
 • bepillantást nyerhetünk a diákok életébe
 • beszámol rangos versenyekről
 • felhívja a figyelmet a fontos eseményekre
 • lehetőséget ad a diákoknak, hogy kipróbálják irodalmi vénájukat.

Az első újság 1998 karácsonyán jelent meg, majd kéthavonta az újabb számok.

A nagy érdeklődés arra ösztönzött bennünket, hogy ebben a tanévben minden hónapban megjelentessük. Eleinte túl soknak tűnt a munka, de egy kis szervezéssel ezt is megoldottuk.

Az év során a szerkesztőgárda folyamatosan cserélődött, a végzősök folyamatosan átadják a helyüket az újaknak. Ebben az évben az újság mellékleteként elindítottunk egy TOTO-t. Témái: EURÓPAI UNIO, KÖRNYEZETVÉDELEM. Ezekben napjaink fontos kérdései kerülnek elő. Az eredmények a következő számban megtalálhatók. Természetesen a legjobb három jutalmat kap.

Reméljük, az iskolaújságot az új generáció is fontosnak tartja és népszerűsége nőni fog.

Várjuk azoknak az ambiciózus fiataloknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek az újságíráshoz. /6/

Junior Achievement Gábor Dénes szervezete

A Junior Achievement Gábor Dénes szervezete az 1997/98-as tanévben folytatta a már hagyománynak nevezhető tevékenységi körét. Diákvállalkozás keretében ezrek szórakoztatását, felszabadult időtöltését biztosította. A minőségnek, színvonalnak és nem utolsó sorban a jó hírnévnek köszönhetően városszerte közismert lett a JUNIOR Achievement Gday-buli. Ezek a rendezvények évről évre színvonalasabbak. Ez mind technikai, mind szervezési oldalról nézve egyre látványosabb. Sztárok vendégszerepelnek, egyre jobb minőségű háttérfelszerelésekkel. Több fórumon hallhattuk, hogy ez a város egyetlen rendezvénye, amelyre még biztonsággal elengedhetik a szülők gyermekeiket.

Iskolánkban két J.A. csoport működik. A rendezvényeket szervező csoport 12 diákkal dolgozik, "Gday Kkt" vállalkozási formában. A JUNIOR Achievement Gday csoportjából két tanuló más-más iskolából jár a foglalkozásokra. Ezek az iskolák elismeréssel támogatják tanulóik iskolánkba történő szervezett működését.

Szerveztünk:

 • hangversenyt,
 • sportnapot,
 • művészfilm vetítést,
 • meghívott előadókkal aktuális témákról előadást,
 • teadélutánt, beszélgetéssel, zenehallgatással, játékkal összekötve.

A csoport profiljába tartozik:

 • plakáttervezés,
 • reklám-propaganda,
 • szóróanyag tervezése, kivitelezése.

A jövőben, új ötletekkel tovább fog bővülni a vállalkozás spektruma, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az önfeledő bulik mellett értelmes, alkotó elfoglaltságot találjanak önmaguk és környezetük számára.

A J.A másik csoportja már hatodik alkalommal vesz részt kiemelkedő eredménnyel a J.A alkalmazott közgazdaságtanból rendezett nemzetközi versenyen. 1996 óta csapatai az országos versenyen elért jó eredményük alapján a világbajnokságon képviselhetik hazánkat.

Hagyományaink

Az utóbbi néhány évben erőteljes törekvés indult meg az iskola arculatának átalakítására.

Ezzel együtt járt a korábbi hagyományok újraértelmezése, a tanulók igényeinek, a külső és belső elvárásoknak megfelelő új iskolai élet kialakítása, mely gyökereiben azonban őrzi a régi értékeket. A hagyományteremtés hosszú folyamatának a kezdetén körvonalazódik, hogy melyek azok az események, amelyek évente, kétévente ismétlődve nemcsak a jelenlegi tanulók számára jelentenek összetartó erőt, hanem egykori diákjaink, tanáraink is szívesen vesznek részt rajtuk.

Iskolai rendezvények

 • Gólyabál - a 9. évfolyam tanulóinak a bemutatkozása
 • Karácsonyi ünnepség - találkozó az iskola nyugdíjasaival
 • Szalagavató bál /7/
 • A Gábor Dénes Alapítvány bálja
 • Ballagás
 • Gábor Dénes-emléknap /8/

Programja

 • Himnusz
 • Megemlékezés Gábor Dénesről
 • Mi a hologram?
 • A Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny jutalmazása
 • Iskolánk tanulóinak jutalmazása sport, közösségi, kulturális munkáért
 • Programismertetés
 • Szózat

Középiskolások börzéje

Középiskolások börzéje

Hagyományos versenyek, vetélkedők

 • Ki mit tud? (Kétévente rendezzük meg)
 • Vers- és prózamondó versenyek
 • Bábel - idegen nyelvi bemutatók
 • Szaktárgyi versenyek irodalomból, magyar nyelvből (Édes anyanyelvünk, Kazinczy - verseny /9/), idegen nyelvekből, matematikából (Gordiusz, Kenguru nemzetközi matematikaverseny, Arany Dániel-, Szőkefalvi-, Budó Ágoston- verseny), számítástechnikából (Kalmár László-, Neumann János-, Nemes Tihamér-, Pattantyús-verseny)
 • Alkalmazott közgazdaságtan világverseny 10
 • Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny 11
 • Konstrukciós verseny 12
 • Scrable-verseny 13
 • Játékos nyelvi vetélkedő 14
 • Faültetés 15

Díjkiosztó

A Gábor Dénes Emlékverseny díjkiosztója 2000

Pályázatok

 • Képzőművészeti pályázat - évente más-más témával kapcsolatban
 • Vers- és novellaíró pályázat

Sport /16/

 • Sítábor Szlovákiában
 • Gábor Dénes Nemzetközi Középiskolás Kézilabda Kupa
 • Huszonnégy órás futball- és kosárlabda-mérkőzések
 • Puskás Kupa
 • Bólyai Kupa
 • Országos Diákturisztikai Találkozó

Kirándulások

 • Osztálykirándulások az ország különböző tájaira
 • Tanár-diák kirándulások külföldre /Franciaország, Németország, Ausztria /

Nyelvtanárok konferenciája /17/

A Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola (Szeged Mars tér 14.) november 30-án 9 és 16 óra között rendezi meg az immár hagyományosnak számító Csongrád megyei nyelvtanári konferenciát általános és középiskolai angoltanárok részére.

Több mint húsz előadáson, illetve műhelyfoglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők. A helyszínen az ország számos ismert kiadója állítja ki és árusítja könyveit, kiadványait. Jelentkezési lap és a konferencia részletes programja az iskola portáján és könyvtárában szerezhető be.

Tanárok

Közös tevékenységek: /18/

Tantestületi kirándulás

Karácsonyi fehérasztal

Családi farsang

Kitüntetések

A Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Szolgáltató Kht. Elismerésben részesítette a megye azon pedagógusait, akik az elmúlt években folyamatosan és eredményesen készítették fel diákjaikat a megyei és országos tanulmányi, illetve sportversenyekre. Az iskolájuk, a megye és a pedagógus szakma jó hírnevét öregbítő tanároknak dr. Frank József, a megyei közgyűlés elnöke adta át a kiérdemelt jutalmat.

A szegedi díjazottak között szerepelt két kollegánk, Czapár Péter és Masa László, akiknek felkészítő munkáját országos versenyeken kiemelkedő teljesítménnyel szerepelt tanulóink igazolták. 19

Iskolánk felújítása

Iskolánk a 7 éve tartó építkezés következtében megszépült. Az építkezés folyamatáról Ludányi István-t (igazgató helyettes) kérdeztem meg, akinek az építkezések megvalósulásában jelentős érdemei vannak.

1985-ben kezdődtek az építkezés előkészületei, a tervezés. Az épület komplexum felújítása 610 millió Ft-ba került, ebből 430 millió Ft célzott önkormányzati támogatás, 180 millió Ft-ot Szeged megyei jogú város - tól kapott az Intézmény. 1989-ben adták át a "C" épületet, a kollégium nagyon rossz minőségű kivitelezéssel készült el, ez mind a mai napig sok problémát vet fel. Elkészült a kazánház és hőközpont is. 1999-ben elkészült a "D" épület, az 1 éves munkák után a gimnáziumi oktatás-nevelés folytatódhatott. 2000-ben adták át a megújított "A" és 2001-ben a "B" épületet. Ez alatt a 3 év alatt a kieső tantermek miatt a tanítás szűkösebb körülmények között, de fennakadás nélkül zajlott.Az épületeket Ványai Éva alpolgármesternő adta át a város képviseletében. (Ez után egy pazar fogadással ünnepeltük meg a nagy eseményt.) Hiányossága volt az építkezésnek, hogy a költségvetésből már nem futotta a belső berendezésre, ezt szponzori támogatással sikerült pótolni. A sok eredmény mellett még sok tenni való van:

 • Nem készült el a belső csatornázási rendszer felújítása, jelenleg a tervezés folyik.
 • tornaterem és konyha épület
 • a "C" épület újbóli felújítása

Megkérdeztem még a Tanár urat a szakma helyzetéről. Szeged környékén az iskola által képzett valamennyi szakmának megvan a munkaerő kereslete, sajnos ez a kereslet nagyon ingadozó. Sok vállalkozás megszűnik, kevés az ipari vállalkozás. Vannak keresett és kevésbé keresett szakmák, mindenki el tud helyezkedni a régióban, aki akar. A pályát sokan a jó fizető szakmák miatt hagyják el. Idézet: /20/ Nagyszabású építkezésbe kezd a Bebrits Lajos Gimnázium és Szakközépiskola. Világbanki hitellel és képzési szisztémával oktatja majd diákjait szakismeretekre.... Irodalom /21/

Ludányi István

Ludányi István

A tankönyvkiválasztás elvei

A tankönyvek alkalmazása csak a munkaközösség véleményének kikérésével lehetséges. A munkaközösségek figyelembe veszik a tanár módszertani szabadságát és a tanulók jogát a tárgyilagos és többoldalú ismeretszerzéshez.

Alapelvnek tekintjük, hogy a tankönyv tartalma a lehető legnagyobb mértékben egyezzen meg a tanterv tartalmával.

A tankönyvet, tankönyvcsaládot a felmenő rendszeren belül nem szabad váltani, kivéve ha az addig alkalmazott könyvet már nem adják ki.

A kiválasztásnál figyelembe kell venni a tankönyv árát is. Azonos körülmények mellett vagy ha a választás nem veszélyezteti a követelmények teljesítését, az olcsóbb könyvet kell alkalmazni.

Csak olyan tankönyv alkalmazható, amely biztosítja az ismeretek objektív, tárgyilagos átadását és nem akadályozza a többoldalú ismeretszerzést.

Vizsgálni kell, hogy a tankönyvben alkalmazott ábrák megfelelően segítik-e a szöveges részek megértését.

Nyelvkönyvek esetében előnyben kell részesíteni azokat a könyveket, ahol megvalósul a nyelvkönyv-, munkafüzet-, hang-, és képanyagrendszer.

Csak olyan tankönyv használható, amelyet a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. Az iskola - pénzügyi lehetőségeihez mérten - saját költségvetési keretéből, a Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány támogatásából, pályázatokat és egyéb támogatásokat felhasználva egyre több taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ennek alapján az iskolai könyvtárból az angol nyelvű szótár és a földrajz atlasz kölcsönözhető tanulóink számára.

Gábor Dénes Alapítvány

Az intézményünk keretei között muködo alapítvány a költségvetésbol nem működtethető, célja az iskolai életben nélkülözhetetlen tevékenységek támogatása

Ilyenek például:

 • a szociális helyzetük miatt támogatásra szoruló tehetséges diákok tanulásának elosegítése;
 • az informatikai, számítástechnikai, kommunikációs képzés és a nyelvoktatás fejlesztése;
 • az iskolai sporttevékenység támogatása és fejlesztése;
 • az iskola kulturális tevékenységének támogatása;
 • az iskola külföldi diákkapcsolatainak támogatása;
 • a kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységet végzo diákok anyagi megbecsülése;
 • a diákok tanulmányutakon és tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása.

Az alapítványt 1995. áprilisában jegyezték be. A törzsvagyont - 100 000 Ft-ot - Lázár Ferenc vállalkozó biztosította.

1997. májusáig támogatóink az alapítvány számlájára kb. 2 600 000 Ft-ot fizettek be.

A számlatulajdonos számlaszáma, neve, címe:

UNICBANK Rt. 11735005-20440329
Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány
Szeged
Mars tér 14.
6724

Költségvetés

Hogyan jön ki az iskola a költségvetésből? Kérdeztem Acsai Anna-t, az iskola gazdasági vezetőjét.

Kénytelenek vagyunk saját bevételt produkálni, mert a költségvetési hányad nem biztosítja a biztonságos napi működést.

Ha a költségvetésből levonjuk a bérköltséget, a járulékokat és a célfeladatok fedezetét marad a dologi kiadások fedezete. A fennmaradó rész nem elegendő, hogy működjünk és emellett fejleszteni is tudjunk, pedig ez nélkülözhetetlen.

Fontos bevételi forrás a szakképzési alap.

Saját bevételeink:

A tantermek, étterem laborok bérleti díjai. A kollégiumot szállóvendégeknek adjuk ki.

A 2002. évi költségvetés

Kiadások

Személyi juttatások

61,0%

Járulékok

21,8%

Dologi kiadások

17,2%

100%

Bevételek

Működési bevétel

6,2%

Működési költségvetési támogatás

86,8%

Átvett pénzeszköz

7,0%

100%

III. ISKOLÁNK KAPCSOLATAI

Kapcsolattartás a szülőkkel

Az iskolai nevelőmunka hatékony megvalósítása során fontosnak tartjuk a szülőkkel kialakítandó mintaszerű együttműködést.

Valljuk, hogy iskolánk pedagógiai programját csak a szülőkkel együtt valósíthatjuk meg.

A mai viszonyok (össztársadalmi hatások, az értékek devalválódása) között különösen fontos, kiemelt szerepe kell, hogy legyen az iskola és a szülői ház, a tanár és a szülő valóságos együttműködésének, az egymással nem ellentétes, a gyerekek számára az egyetértésből adódó biztonság megteremtésének.

Az együttműködés alapja a bizalom, az egymás megbecsülése, egymás munkájának megismerése.

Ezen cél érdekében támogatjuk a Szülői Szervezet működését, amely a Közoktatási Törvény 59. § (1) pontja szerint iskolánkban is létrejött a szülők jogainak érvényesítésére. Minden év elején megválasztják vezetőiket, akik közvetlenül segítik az iskolavezetés munkáját.

Az 1993. évi LXXIX. törvény 60. § rendelkezése alapján a nevelőtestület kezdeményezésére megalakult az Iskolaszék, amely fontos szerepet tölt be a diák, szülő, iskola, illetve a fenntartó közötti jó kapcsolat kialakításában, céljaink elérésében.

Fontos eszköznek tartjuk a következőket:

Szülői értekezletet tartunk évenként két alkalommal, ahol

 • ismertetjük a szülők, tanulók jogait és kötelességeit
 • ismertetjük az elvárásainkat
 • nevelési témákban előadásokat tartunk
 • szakkönyveket ajánlunk
 • tájékoztatjuk a szülőket az osztály tanulmányi munkájáról, a felmerülő magatartási problémákról, kiemelkedő teljesítményekről
 1. Fogadóórák keretében alkalma nyílik a szülőnek arra, hogy
 • egyéni problémákat felvessenek és megoldást keressenek
 • segítséget kérjenek és kapjanak
 • megismerjék a szaktanárokat és elvárásaikat
 • szociális kérdésekben tanácsokat kérjenek és kapjanak
 1. Írásbeli értesítést küldünk.
 2. Az ellenőrző könyv segítségével állandó kapcsolatot tartunk.
 3. Törekszünk a "nyitott iskola" megteremtésére, úgy, hogy meghívjuk a szülőket
 • nyílt órákra
 • különböző rendezvényeinkre
 • tanulmányi kirándulásokra

Úgy gondoljuk, hogy a felsorolt lehetőségek és a tanári felelősség, empátia együttes alkalmazása megfelelő keretet teremt egy közvetlenebb szülő-tanár kapcsolat megvalósítására.

Iskolánk külföldi kapcsolatai

Intézményünk tagja az "Iskolák határok nélkül" című nemzetközi együttműködésnek, melyben 5 európai ország (Anglia, Dánia, Hollandia, Németország és Magyarország) diákjai és tanárai vesznek részt.

A közös munkának több részterülete van. Minden évben két alkalommal, ősszel és tavasszal nemzetközi cserehétre kerül sor. Tanulóink a tavalyi évben először vehettek részt ilyen programban, 20-an utaztak Dániába, Hollandiába, illetve Németországba. Márciusban pedig mi láttuk vendégül a három nemzet fiataljait, s szerveztünk számukra élvezetes hetet "Élő folklór" címmel. Ez alkalmat adott arra, hogy bemutassuk Szeged és a dél-alföldi régió gazdag kultúráját, hagyományvilágát. A program nagy sikert aratott külföldi partnereink körében.

A 2001/2002-es tanévben is lehetőségünk van arra, hogy egy diákcsoport utazhasson a fent említett országokba. Számuk 20-ról 26-ra emelkedett. Az őszi cserehét egy kicsit átalakul az előző évihez képest, ugyanis tantárgyakhoz jobban kötődővé válik a hét eseménysora. Minden rendező ország választ egy tantárgyat, s ennek a központi szerepe érvényesül mindvégig. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a tanulók beülnek órákra. Az angol iskola az irodalmat, a holland a matematikát, a német a társadalmi ismereteket, a dán pedig a történelmet és a földrajzot választotta.

A másik terület az Adatbázisprogram, mely hasznos számítógépes anyagot tartalmaz. A 2000/2001-es tanévben két projektben dolgoztunk: egy irodalmiban és egy történelmiben. Irodalomból minden résztvevő ország kiválasztott egy novellát az 1950-es évek világából. Bizonyos szempontok, kérdések alapján mindenki elemezte az alkotásokat, s a válaszokat alapul véve ősszel egy összegzés készül. Jól érzékelhető ezáltal, hogyan éltek, gondolkodtak a különböző országokban ugyanazon történelmi időszakban.

A történelmi projekt keretében a diákok interjút készítettek nagyszüleikkel, szüleikkel, kérdőívet töltöttek ki önmagukra vonatkozóan. A kérdések életmódjukra, életkörülményeikre vonatkoztak. Az elkészült anyag megfelelő alapot adott az összehasonlításra, összegzésre.

Az idei tanévben is két projekt beindítását tervezzük: egy újabb irodalmit és egy földrajzit. Az irodalmira várjuk az ötleteket, a földrajzi viszont adott: dán partneriskolánk kért fel minket egy "Folyó" című projektre, melynek keretében a Tisza történetét, földrajzát, élővilágát, környezetvédelmét dolgoznánk fel.

A legutolsó terület a tanárcsere, mely a mi esetünkben még kiaknázatlan. Anyagi források hiányában nem tudjuk megteremteni a szükséges feltételeket. Ennek ellenére októberben valószínűleg egy dán földrajz szakos kollégánk érkezik hozzánk, és egy héten át követné a nálunk folyó munkát.

Nagyon fontos, hogy kollégáink tanulják az angol nyelvet, hiszen érdekes és tanulságos látni, hogyan működik egy-egy középiskola külföldön, kölcsönösen sokat tanulhatunk egymástól. 22

A találkozás programja

 • Hivatalos megnyitó
 • Kiállítás négy nemzet népművészetéről
 • Az előadás "figyelmes" hallgatósága
 • A kísérő tanárok csapata
 • Budapest felé haladva
 • Fázós dánok a Hősök terén
 • Együtt az egész csapat-dánok, hollandok, németek és magyarok
 • Népdaléneklés-bábeli nyelvzavar
 • "Egyszer volt Budán kutyavásár" -meseírás Mátyás király ismert történetének képei alapján
 • A sokszínű magyar dallamvilág, változatos hangszerek-népzenei koncert
 • Pólófestés
 • Terülj, terülj, asztalkám!
 • A házigazdák műsora a záró esten- a répamese modern változata
 • Fergeteges karneváli hangulat a német lányoknak köszönhetően
 • Vidám arcok a közönség soraiban
 • Igazi meglepetés-a külföldi tanárnők magyar nyelvű beszéde
 • E-mail az otthoniaknak
 • Hollandiából, Drachtenből jöttünk
 • Melyik is a dán étel?
 • Holland fapapucs, sajt és keksz magyar padokon
 • A táncos lábú magyar páros
 • Német majorette a "táncparketten"

A dán busz

A Dán busz

Válogatás az iskola nagyobb támogatói közül

 • Kábel TV Rt.
 • Taurus MRG
 • V-Fon
 • Swedish Match Kft.
 • Budapest Bank
 • Dégáz Rt.
 • N+N Biztosító
 • Pannon GSM
 • Máv Rt.
 • Szegedi Közlekedési Társaság
 • Délász Kft.
 • Szilánk Kft.

IV. HÁZIREND

A tanuló joga

 1. A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.
 2. Személyiségét, emberi méltóságát, jogait, vallási és egyéb meggyőződését, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 3. A tanítás során a tájékoztatás tárgyilagosan és többoldalúan történjék.
 4. Hozzájusson a jogai gyakorlásához és a tanulmányaihoz szükséges információkhoz.
 5. Véleményt nyilváníthasson az őt érintő kérdésről.
 6. Válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül.
 7. Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket.
 8. Kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
 9. A jutalmazás módjairól, illetve a lehetőség fegyelmi intézkedésekről tájékoztatást kapjon.
 10. Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását.
 11. Választó és választható legyen a diákképviseletbe
 12. A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.
 13. Az iskolaorvosi rendszerben meghatározott egészségügyi ellátásban részesüljön.

A tanuló kötelessége

 1. Tanulmányi kötelezettségének - képességeinek megfelelően - rendszeres munkával eleget tegyen.
 2. Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton.
 3. Megtartsa a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, a gyakorlati képzés rendjét, valamint az iskolához tartozó területek használatára vonatkozó szabályokat. /Laborrend, műhelyrend, stb. /
 4. Az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, ügyeljen az iskola tisztaságára.
 5. Az órákhoz szükséges tanszereket és az ellenőrző könyvet hozza magával.
 6. A kapott osztályzatokat az ellenőrző könyvbe írja be, és az azokat az egyéb tanári bejegyzésekkel együtt a szülőkkel írassa alá.
 7. A diákigazolvány elvesztését 48 órán belül jelentse.
 8. Az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 9. Óvja saját és társai épségét, egészségét.
 10. Hiányzását a mulasztást követő három munkanapon belül igazolja, ellenkező esetben a mulasztás igazolatlan.

Az iskolai munkarend

Iskolába 7.20-ra kell beérkezni, az első óra 7.30-kor kezdődik.

Az órák között 15 perces szünet van. Jó idő esetén a tanulók az udvaron tartózkodjanak.

 1. Minden osztály és mindenkori hetes felelős az osztályterem előtti folyosórész tisztaságáért.
 2. A számítástechnikai szaktantermekben, műhelyekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
 3. A hetes becsengetés után 5 perccel jelentse a tanári szobában vagy a nevelés igazgatóhelyettesnél, ha az órát tartó tanár nem érkezett meg.
 4. A tanulók a tanári szobában nem, a tanári szoba előterében is csak rövid ideig tartózkodhatnak.
 5. A tanulók az iskolát tanítási időben és az óraközi szünetekben csak indokolt esetben és engedéllyel hagyhatják el.
 6. Hivatalos ügyeket a titkárságon 12.00-15.00 óráig lehet intézni.
 7. Az iskola berendezési tárgyaiban esett kárt a gondnokságon kell bejelenteni.

Egyéb tudnivalók

 1. A tanuló magatartása mindig feleljen meg a társadalmi erkölcs elvárásainak, szokásainak, az emberi együttélés szabályainak.
 2. A tanuló együttműködjön tanáraival és a közösséggel.
 3. Legyen tisztelettudó és udvarias, kerülje a durva beszédet és magatartást.
 4. Öltözete, hajviselete legyen ízléses és az alkalomnak megfelelő.
 5. Az iskola területén hirdetményeket csak az igazgatóság engedélyével szabad elhelyezni.
 6. Tilos a közösségi vagy személyi tulajdonban lévő tárgyakban szándékosan kárt tenni.
 7. A tanulónak az okozott kárt az Oktatási Törvény szabályai szerint meg kell térítenie.
 8. Az iskolában és az iskola előtt is tilos bármilyen szervezetre káros élvezeti cikk fogyasztása és az azzal való kereskedés /cigaretta, alkohol, kábítószer /.
 9. Az iskola területén bármilyen üzletelés tilos.
 10. Mobilkészülék használata, üzemben tartása iskolai foglalkozásokon tilos.
 11. A tanulók nagyobb összegű pénzt, értékesebb tárgyakat ne hozzanak az iskolába, mert az iskola ezekért felelősséget nem vállal. /Pénzét, ékszerét, karóráját testnevelés órán a tanuló a testnevelő tanárnak adja át megőrzésre. /
 12. Testi épségre különösen veszélyes eszközök (törvényben meghatározott) iskolába behozatala, használata tilos. (pl.: lőfegyverek, szúró-, vágó eszközök, gázspray...).

Mulasztások igazolása

 1. A szülő a tanuló betegsége esetén az első 2 napon értesítse az iskolát.
 2. Az orvosi igazoláson szerepelnie kell az orvosi napló számának és a szülő aláírásának.
 3. A szülő egyszeri alkalommal maximum 3 napot igazolhat, ha azt előre bejelenti az osztályfőnöknek.
 4. A mulasztás utólagos szülői igazolására csak olyan esetekben kerülhet sor, amikor a távolmaradás előre nem látható okból következett be /pl. szülő betegsége, közlekedési akadály, közeli hozzátartozó halála /.
 5. Három napot meghaladó távollétre csak az igazgató adhat engedélyt.
 6. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan együttes hiányzása egy tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható. Az igazgató a nevelőtestület határozat alapján - osztályozó vizsga letételét engedélyezheti, amennyiben az igazolatlanul mulasztott órák száma a 10-et nem lépi túl. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a tanuló hiányzása adott tantárgyi évi óraszámának 20%-át meghaladja.
 7. A tanulói jogviszony - a tanköteles tanuló kivételével - 30 óránál több igazolatlan hiányzás esetén megszűnik.
 8. Három késés 1 igazolatlan órának számít.
 9. Külön rendelkezések:
 10. az intézmény udvarán elkülönített dohányzó hely van kijelölve a nagykorú tanulók számára. Annak tisztaságáért, rendjéért az itt dohányzók felelnek. Máshol dohányozni tilos!
 11. Az OKJ rendszerű képzésben résztvevő tanulók mulasztásainak igazolásához szülői (nevelői) aláírás nem kell.

V. Minőségbiztosítás

A minőség gyakorlatba ültetése

A minőség gyakorlatba ültetése

A minőség értelmezése az oktatásban

Fordítsuk le az oktatás világára az előző fejezetben megfogalmazott minőségügyi definíciókat.

Minőség az oktatásban azon jellemzők összessége, amelyek az oktatást alkalmassá teszik az iskola felhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére.

A minőségbiztosítási rendszerépítésnek folyamata a szegedi Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskolában

A rendszerépítés előkészítése

A minőségirányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik az intézmény saját minőségfogalmának kidolgozása. Ha tisztáztuk az intézmény minőségfogalmát meghatározható a küldetésnyilatkozat.

Maga a küldetésnyilatkozat már korábbi oktatási dokumentumban (pedagógiai programban) is megjelenik. Ezek a dokumentumok tartalmaznak küldetésnyilatkozat elemeket, sőt feltételezhető az, hogy a mai pedagógiai program küldetésnyilatkozattá alakul át és az intézmény szakmai hitvallásává.

A Gábor Dénes Gimnázium pedagógiai programjában küldetését az alábbiak szerint fogalmazza meg: /5.melléklet/

Az iskola nevelési-oktatási célja:

"Az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelő-oktatás.

Ezért az iskola feladata, hogy felkészítse a tanulókat

 1. az alapműveltségi vizsgára
 2. az érettségi vizsgára (a GÉV, a SZÉV követelményei alapján a 12. évfolyam sikeres elvégzése után)
 3. a képesítő vizsgára (a 13. illetve a 14. évfolyam sikeres befejezését követően
 4. felsőfokú tanulmányokra (sikeres érettségi illetve képesítő vizsgát követően)
 5. munkába állásra (a 12., 13. és 14. évfolyam befejezését követően, a szakképzés és pályaorientáció segítségével)

A felvázolt cél és feladat részben meghatározza az iskola küldetését és feladatát. Ha a minőségbiztosítás céljából a küldetésnyilatkozatot kell megfogalmazni akkor látható, hogy a vázolt pedagógiai program részlet akár a küldetésnyilatkozat eleme is lehet.

Ha a pedagógiai programban megfogalmazott célokat tovább olvassuk világossá válik számunkra, hogy az iskola küldetése olyan tanulók nevelése, akik megszokott ismereteik birtokában képesek felismerni és elismerni az emberi társadalmi és természeti értékeket, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek felismerni és elismerni az emberi, társadalmi és természeti értékeket, akik megszerzett ismereteik, képességeik és elsajátított módszereik segítségével megtalálják helyüket a munkamegosztásban, a felnőtt társadalomban, az egyéni és a családi életükben. 23

1 Mustos Tamás Szakdolgozat 1989 A Bebrits Lajos Szakközépiskola története

2 Az iskola évkönyve 1998 3. o. Farkas Attila és az iskola évkönyve 2000 6.o.

3 Az iskola pedagógiai programja

4 Az iskola évkönyve 2001 7. o.

5 Délmagyarország 2001.11.22.

6 Az iskola évkönyve 2000 21. o. IDB

7 Az iskola évkönyve 2000 16. o. Karsai Gabriella

8 Az iskola évkönyve 2000 22. o.

9 Az iskola évkönyve 2000 34. o.

10 Az iskola évkönyve 2000 15. o.

11 Délmagyar 2000.június 3. 5. o. "Országos verseny, 800 resztvevővel"

12 Az iskola évkönyve 2000 27. o.

13 Az iskola évkönyve 2000 39. o.

14 Az iskola évkönyve 2000 47. o.

15 Délmagyar 2001 április 19. "Környezetvédő diákok tápén"

16 Az iskola évkönyve 2000 48. o.

17 Délmagyarország 2001.11.26 "Nyelvtanárok konferenciája"

18 Czapár Péter 1995 "PR tevékenység a középfokú oktatási intézményekben" szakdolgozat 48. o.

19 Az iskola évkönyve 2001 37. o.

20 Délmagyarország, 2001 november 7. Felújítás után nyugdíj előtt.

21 Reggeli Délvilág 4.sz. 1993. január 6.

22 Kondászné Nagy Csilla Tanár

23 Juhász Róbert igh. 1998 "Az ISO 9001 megfelelőség követelmények az oktatásban" Szakdolgozat 6., 22. o.

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
6724 Szeged, Mars tér 14 - Telefon: 62/558-750 - Fax: 62/558-755 - E-mail: gabord@gdszeged.hu
OM azonosító: 203052 - Akkreditációs szám: 0952 - Tagintézmény száma: Szegedi Szakképzési Centrum 062101
Suli a Marson
Szegedi Szakképzési CentrumSzegedi Gábor Dénes Középiskola
Elérhetőségeink
6724 Szeged, Mars tér 14
E-mail: gabord@gdszeged.hu
Telefon: 62/558-750