Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
Iskolánk a Facebook-on
Az SzSzC Facebook oldala
Határtalanul park a GD-ben Határtalanul park a GD-ben
Határtalanul program

A fakultatív előkészítő tevékenység során készített WEB-lapok: 1, 2

Az utazások után készült lapok Erdély Híres szülötteiről

A kijelzőről készült fotóalbum

A programról készült összefoglaló képekkel

Határtalanul blog

A programról készült 2 perces videó

BGA-12-HA-02-0982 együttműködés keretében készülő weblapok.

A logóra klikkelve a Határtalanul program weblapja érhető el. Határtalanul

1%

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az iskolánkat segítő alapítványnak.

1%

A Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány adószáma: 18454930-1-06.

Bővebben »

Cisco Hálózati Akadémia

CISCO

A Gábor Dénes falai között Cisco Hálózati Akadémia működik.

Bővebben »

Microsoft IT Akadémia

Iskolánk csatlakozott a Microsoft IT Akadémia Programhoz.

IT

Bővebben »

ECDL vizsgaközpont a GD

ECDL

Iskolánkban letehetők az Európai Számítógép-használói jogosítvány megszerzéséhez szükséges modulvizsgák.

Vizsgaidőpontok

Bővebben »

EBC*L vizsgaközpont

EBC*L

Iskolánkban megszerezhető az Egységes Európai Gazdasági Oklevél.

Vizsgaidőpontok

Bővebben »

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Iskolánk igazgatói

1953 - 1968 - Olasz István

1968 - 1972 - Dr. Tihanyi Nándor

1973 - 1980 - Kálmán Mihály

1980 - 2000 - Vas József

2000 - 2008 - Mustos Tamás János

2008 - 2009 - Lengyel Zoltán Tamás

2009 - Lengyel Zoltán Tamás, főigazgató

2009 - Ábrahám Ferenc, tagintézmény igazgató

Olasz István

1953-1968

Olasz IstvánA Vasútforgalmi Technikumot a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti Főosztálya hozta létre, és Olasz István főfelügyelőt bízta meg azzal a feladattal, hogy hozzon létre és működtessen egy olyan - az országban egyedülálló - középiskolát, melynek feladata jól képzett vasutas szakemberek képzése.

Kikérte a Szegedi MÁV Igazgatóság szakembereinek véleményét arról, hogy melyik szaktanári állásra ki lenne a legalkalmasabb. Hatékony közreműködése, akaratereje, bizonyítási készsége és intézkedései hatására a Vasútforgalmi Technikum országosan is jó hírű intézménnyé fejlődött.

Az öt vasútforgalmi osztály mellé megszervezte a vasútgépész szakot, sőt még a távközlés és biztosítóberendezést tanító szak beindítását is tervbe vette.

Tanártársai tisztelték, becsülték, mert bár nem volt pedagógus, számára első mindig a tanuló volt. Fontosnak tartotta a jó tanár-diák-szülő kapcsolatot. A diákok szakmai képzése mellett nagy hangsúlyt fektetett a nevelésre, a tanórán kívüli foglalkozások fontosságára.

A tanulókkal való közvetlen kapcsolattartás miatt, ha az órarend lehetővé tette, fenntartotta magának a közlekedési földrajz oktatását.

Életcéljává nőtt az iskola fellendítése, amikor váratlanul 1968 januárjától a MÁV Szegedi Igazgatóságának Katonai Szállítási Csoportjába helyezték át.

Dr. Tihanyi Nándor

1968-1972

Tihanyi NándorEgy szegedi rangos középiskola, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyetteseként került iskolánk élére - 1968-1972 között.

Az ott látott és tapasztalt modern oktatási és nevelési módszereket igyekezett iskolánkban is megvalósítani és azok feltételeit megteremteni.

Vezetése alatt megváltozott az iskola külső és belső arculata, a vezetés szelleme, az oktatás színvonala. Ekkor alakították ki az igazgatói és igazgatóhelyettesi irodákat, az iskolai titkárságot, a gazdasági ügyintézés helyiségeit. Az iskola profiljának megfelelően a gyakorlati szükséges modern gépekkel ellátott műhelyeket biztosítottak. A tantermeket, folyosókat kifestették, szőnyeggel, képekkel tették barátságosabbá a tanári szobát és a folyosókat.

Az országos hírű és beiskolázású iskola nemcsak méltó külsőt nyert, hanem tükrözte a belső tartalmi munkát is. Vezetése alatt indult meg a tantárgyi 'tanszékek' szervezése, a szertárak felszerelése, a szakkörök anyagi támogatása.

Igyekezett olyan újszerű oktatási eszközöket beszerezni, amelyek nemcsak segítették a szaktanárok munkáját, hanem új módszerek alkalmazására is ösztönöztek. FIatal, jól képzett szaktanárokkal bővítette a tantestületet, és igyekezett barátságos légkört teremteni.

Igényes volt saját munkájában, és ezt kérte másoktól is. Fáradhatatlannak látszott, óriási tervekkel volt még tele, amikor a halál hirtelen elvitte közülünk.

Kálmán Mihály

1973-1980

Kálmán MihályKálmán Mihály a szegedi Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájából - ahol gyakorló iskolai szakvezető volt - 1957. július 1-jén került iskolánk jogelődjéhez, a Vasútforgalmi Technikumhoz.

Különböző beosztásokban érvényesíthette szorgalmát, tehetségét: volt beosztott tanár, munkaközösség-vezető, kollégiumvezető, majd a kollégium és a szakközépiskola összevonásával 1980. december 31-i nyugdíjba vonulásáig iskolaigazgató. Vasutas nemzedékeket tanított, vezetésével a Vasútforgalmi Technikum a MÁV szakmai utánpótlás-nevelésének elismert központjává vált. 1962-től megbízták a szegedi Felsőfokú Vasútforgalmi Technikum szervezésével, majd igazgatásával is. Ezt a feladatot is a tőle megszokott magas emberi és szakmai színvonalon teljesítette.

Pedagógiai és iskolaszervező tevékenységéért számos elismerésben részesült.

Kitüntetései:

  • Oktatásügy kiváló dolgozója,
  • Kiváló Munkáért,
  • Kiváló Vasutas,
  • Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

A Tanítói Oklevél megszerzésének 50. évfordulóján Arany Díszoklevelet vehetett át.

Elhunyt Kálmán Mihály

Életének 87 évében, 2007. május 12-én elhunyt Kálmán Mihály, iskolánk egykori igazgatója.

Kálmán Mihály emlékére.

Elment egy nagyformátumú PEDAGÓGUS és EMBER a 87. életévében. A 2. világháború viharában szerezte népfőiskolai tanítói oklevelét Szegeden. Mindig hű maradt a városhoz és szűkebb pátriájához. Akkor is amikor a háború után Forráskúton tanított, a 70-es évek elején is, amikor a Közlekedési és Távközlési Főiskola Közlekedési Karának igazgatójaként nem fogadta el a mai Széchenyi István Egyetemet megalapító győri Közlekedési Kar vezetését. Ekkor már elismert matematika tanár volt, hiszen a középiskolai tanítás mellett, a Tanárképző Főiskolán szakvezetést tartott, majd a KTF matematika jegyzeteit, példatárait publikálta. Szerette és nagyon jól oktatta a sokak által rettegett matematikát úgy, hogy szigorú, következetes, ugyanakkor homo ludensi folyamat után meg is tanította.

Szinte napra pontosan 50 éve, 1957 július elsején került a Gábor Dénes Középiskola jogelőd intézményéhez, a Vasútforgalmi Technikumba, ahol kisebb megszakításokkal nyugdíjízásáig tanított, bárhol is volt máshol főállásban. 1973-1980 között igazgatta az intézményt. Mint vezető azok közé tartozott, aki ha csak megérezte a másik egyéni kezdeményezését, hagyta érlelni, majd kibontakozni azt. Atyai szeretettel indította el a fiatalokat a pályán.

Egyenes tartása tükrözte jellemét, halk szavú volt és szerény, szinte mentes volt még a kötelező hiúságtól is. Találkozni vele maga volt a felüdülés, őszinte volt és érdeklődő, sokoldalúan finom ízlésű, mindenre emlékező, a múltban anekdotázó. Gyűlölte a hazugságot, a felvett pózt.

Kálmán Mihállyal kapcsolatban Kosztolányi szavai jutnak eszembe, melyek legyenek egyben a búcsú szavai is a tanáregyéniségtől:

"Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint a fán se nő egyforma két levél
s nagy időn se lesz hozzá hasonló."

Az egykori munkatársak nevében:
Mustos Tamás János

Vas József

1980-2000

Vas JózsefVas József 1980-tól 2000-ig volt az intézmény igazgatója. Egyetemi tanulmányait 1963-ban fejezte be a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának gépgyártó-mérnöki szakán.

1968-ban került a Bebrits Lajos Szakközépiskolába.

Munkáját a középfokú oktatás keretei között végezte, de mindvégig kapcsolatban maradt a műszaki tudományok elméleti és gyakorlati problémáival. Az 1980-as években publikációi jelentek meg a Szakoktatás című folyóiratban. Rendszeresen felkérték, hogy lektorálja a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának jegyzeteit.

Pedagógiai pályafutása alatt az iskola szinte teljes közlekedés-műszaki profilját tanította a vasúti közlekedés területén, kb. 13-15 tantárgyat.

Részese volt mintegy négy iskolai profil átalakításának és legalább három főhatósági, illetve felügyeleti/fenntartói változásnak.

Ezek közül meghatározó az 1990-ben világbanki kölcsönnel támogatott Emberi Erőforrás Fejlesztése program. Mint a közlekedés szakmacsoport országos vezetője éveken keresztül közreműködött a projekt általános elveinek, a szakmai-pedagógiai dokumentumok és a konkrét szakmai fejlesztés kidolgozásában. A program keretében számos hazai és külföldi képzésen, továbbképzésen vett részt, tanulmányozta a holland és angol oktatási, szakképzési rendszereket. Ennek köszönhetően a Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola Szeged közoktatásának jelentős tényezője lett.

Intézményvezetői tevékenységének eredményei vitathatatlanok, de emellett soha nem szakadt el a diákoktól. Elkötelezetten támogatta az iskolai sportot, a kulturális életet.

Ez a fajta pártfogás nagyban inspirálta kollégái munkáját, és az intézmény tanulóifjúságát.

Mustos Tamás János

2000-2008

Mustos Tamás János Mustos Tamás János 1976-ban, rövid kitérő után, a MÁV-tól került iskolánkba. Az akkor még egyik fő képzésként folyó vasútgépész oktatás keretében - mint gépész - számos szaktárgyat tanított. 1989-ig munkaközösség-vezetőként irányította e szakterület munkáját. Tanári munkája mellett később pedagógus szakmai diplomákat is szerzett.

1989-től mint igazgatóhelyettes kapta feladatul a teljes felújítás az intézmény kollégiumának vezetését, a kollégiumi élet és munka újbóli megszervezését.

1994-től általános igazgatóhelyettesként szerepet játszott a világbanki képzési programmal induló és azóta is zajló reformok sorozatának kidolgozásában, bevezetésében.

Az országos kosárlabdaélet aktív szereplőjeként éveken át irányította és ért el eredményeket iskolánk kosárlabdacsapatával.

Vas József igazgató úr váratlan halálakor egy évig megbízott igazgatóként, majd a 2001-2002-es tanévtől 2008-ig, nyugdíjbavonulásáig végezte intézményvezetői munkáját.

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
6724 Szeged, Mars tér 14 - Telefon: 62/558-750 - Fax: 62/558-755 - E-mail: gabord@gdszeged.hu
OM azonosító: 203052 - Akkreditációs szám: 0952 - Tagintézmény száma: Szegedi Szakképzési Centrum 062101
Suli a Marson
Szegedi Szakképzési CentrumSzegedi Gábor Dénes Középiskola
Elérhetőségeink
6724 Szeged, Mars tér 14
E-mail: gabord@gdszeged.hu
Telefon: 62/558-750