Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

A kompetenciamérésről

Az Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvény alapján a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése. A mérés azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A felmérőt minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

Az országos mérés-értékelés eredményei iskolánkban

2018. évi jelentések

NETFIT mérés jelentés

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakgimnázium)

2017. évi jelentések

NETFIT mérés jelentés

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakgimnázium)

2016. évi jelentések

NETFIT mérés jelentés

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2015. évi jelentések

NETFIT mérés jelentés

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2014. évi jelentések

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2013. évi jelentések

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2012. évi jelentések

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2011. évi jelentések

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (4 évfolyamos gimnázium)

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2010. évi jelentések

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (4 évfolyamos gimnázium)

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2009. évi jelentések

Intézményi összefoglaló jelentés

Intézményi jelentés, 10. évfolyam

Telephely tanulási környezet jelentés

Telephely összefoglaló jelentés

10. évfolyam (4 évfolyamos gimnázium)

10. évfolyam (Szakközépiskola)

2008. évi jelentések

Intézményi jelentés, 10.évfolyam

Telephely tanulási környezet jelentés

10. évfolyam (4 évfolyamos gimnázium)

10. évfolyam (Szakközépiskola)