Iskolarendszerű szakmáink 2021/2022. tanévben

Iskolarendszerű szakmáink 2021/2022. tanévben

Jelentkezési lap

Általános tudnivalók

Szakmáink iskolarendszerűek (nem tanfolyam), a szakma indulása szeptember 1-jével kezdődik.

A szakmák indulása a jelentkezettek számától is függhet. Kevés jelentkező esetén nem indulhatnak bizonyos szakmák.

Ingyenesség

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről alapján

3. § [A szakképzés ingyenessége]

(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és

b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig

ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

Egészségügyi alkalmasság

Egyes szakmáknak a kerettanterv/képzési és kimeneti követelmény alapján van egészségügyi vagy pályaalkalmassági követelménye. Munka mellett végezhető formában az alkalmassági vizsgálat önköltséges. A vizsgálat helyszínének kiválasztásában tudunk segíteni.

A szakképesítés/szakma időtartama

5/13. évfolyamon a szakképesítés 1 éves. 5/13. évfolyamra csak az adott ágazatban (2017-től) megszerzett szakmai érettségivel lehet beiratkozni. 

Az 1/13. évfolyamon kezdődő szakmák 2 évesek mind nappali, mind munka mellett végezhető formában.

A munka mellett végezhető formában történő szakma hetente 18-20 óra elfoglaltságot jelent. 3 tanítási nap hetente, napi 6-7 tanítási órával, 15:30 órai kezdettel. A tanítási napok, illetve az órarend a tanév elején kerül kialakításra a nappali oktatás órarendjét figyelembe véve.

Diákigazolvány

Nappali formában diákigazolvány igényelhető. Részletek: http://www.diakigazolvany.hu/

Hiányzás

Nappali tagozaton a szülő előre benyújtott írásbeli kérelemmel 3 alkalommal, de legfeljebb 3 napot igazolhat. Nappali tagozaton megszűnik a tanulói jogviszony 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Munka mellett végezhető formában a tanuló egy tanévben 100 tanórát igazolhat írásban. Megszűnik a felnőttképzési jogviszony 20 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén.

Mind nappali, mind munka mellett végezhető formában az évfolyamot meg kell ismételni, ha az éves összes gyakorlati hiányzás meghaladja az éves összes gyakorlati óraszám 20%-át.

Felmentés

Elméleti tantárgyak esetében a korábbi tanulmányok alapján (pl. felsőoktatás) felmentés kérhető.

Jelentkezési lap

Következő tanévben indítani tervezett szakképesítéseink/szakmáink

A 2021/2022. tanévben iskolánkban tervezünk iskolarendszerű érettségire épülő és alapfokú végzettségre épülő szakképesítések/szakmák indítását.

Érettségire épülő szakképesítések

5/13. évfolyam (1 éves szakképesítések)

Elektronikai technikus (54 523 02)

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)

 Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Környezetvédelmi technikus (54 850 01)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11)

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)

Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05)

Vízgazdálkodó technikus (54 853 02)

Szükséges iskolai végzettség: szakképesítéshez illeszkedő megfelelő ágazati érettségi megléte

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 19.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.25-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége 

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

1/13. évfolyam (2 éves szakmáink)

Fitness-wellness instruktor (5 1014 20 01)

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus (5 0612 12 01)

 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0612 12 02)

Környezetvédelmi technikus (5 0712 14 02)

Logisztikai technikus (5 1041 15 06)

Pedagógiai munkatárs - Pedagógiai asszisztens (4 0119 01)

Sportedző (a sportág megjelölésével)-sportszervező (5 1014 20 02)

Távközlési technikus (5 0714 12 04)

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus (5 1041 15 08)

Vízügyi technikus (5 1021 14 04)

Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (KKK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 19.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.25-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

Alapfokú végzettségre épülő szakmáink

Elektronikai műszerész (4 0713 04 02)

Hulladékfeldolgozó munkatárs (4 0712 14 01)

Vízügyi munkatárs (4 1021 14 03)

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettségi (8 általános)

Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény: Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság (KKK szerint)

Integrált felkészítés: Nincs

A jelentkezés módja és határideje: Elektronikusan az iskolai honlapon keresztül: www.gdszeged.hu.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 19.

A felvételi döntés alapja: A felvételi sorrend kialakítása a 7. és 8. osztály év végi matematika osztályzata alapján történik.

A felvételről való értesítés módja és ideje: Elektronikus úton 2021.08.25-ig

A beiratkozás dátuma: 2021.08. vége

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelv/ek: szakmai angol nyelv, szakmai német nyelv (létszámtól függően)

A tanulmányokat záró vizsga: Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés: Lehetséges.

Jelentkezési lap

Letölthető
Tanulj szakmát a GD-ben